Trabajo valenciano

Trabajo valenciano gyxxxadrixxx ’40R6pR 15, 2011 pagos Ortiz Ramos, Adrián Darío BORRELL Joaquim(2009): L’esclava de blau. Barcelona. Edició 132, Columna Jove.

Joaqu[n Borrell és el degà del col•legi de notaris de Valencia, que ha rebut premis pel seu els seus rellevants mêrits en les intervencions molt destacades com fins tot en l’Administració de justícia o en l’organització de l’Estat, perb també a part del seu treball, i pot resultar alguna cosa estrany, és escriptor; una gran escriptor que ha publicat obres tant en castellà com en català, sha guanyat una repercussió bastant espléndida sobretot; en el gran conegut destacable Cercle de Lectors.

En els Ilibres que ha escrit gairebé sempre tracta novel•les de tipus histàric perb centrat moltes vegades en personatges de l’antiga Gràcia; com en els seus Ilibres La llàgrima d’Atenea, i és clar que el Ilibre L’esclava de Blau va a seguir aquest estil históric de l’autor doncs tracta un história ambientada en la Ro una serie org de successos que es n d sura que avancem Sv. ipe to més en el Ilibre. Veie com e Liesclava de Blau, Joaquim Borrell expo Olts personatges; com son Diómedes,J tra tots ells ambientats en I’antiga Roma; és que veiem com l’autor Joaquin

Borrell haurà de ser un home al que li fascine molt la histôria per a crear tots a Swlpe to vlew next page aqueixos personatges, tots reals fascinants açô al meu em 1 Batx E resulta meritori doncs ens aquesta demostrant un grandiós coneixement d’aquesta ¿poca histórica tractada en el Ilibre, i unes ganes immenses pel coneixement doncs veiem que el seu ofici notari no té molt a veure amb la histôria, a més de posseir un gran imaginació.

I és que l’obra comença amb l’arribada; d’un dels principals personatges d’aquesta obra Diómedes; a Roma per a cobrar I’herência del seu oncle perb les oses no ixen com l’esperava per una certa grandíssima varietat de circumstàncies que li van anar succeint , s’ha de quedar a Roma en comptes de tornar al seu País: Gràcia. Posteriorment es veu obligat a exercir el treball que cap al seu oncle, mentre es veu embolicat en uns successos molt intrigadors i angoixants que li portaren a descobrir una veritat que el mateix no siesperava sobre el seu suposadament difunt oncle.

Aquest Ilibre aquesta dividit en una série de capitols, bastant extensos, doncs el Ilibre solament consta de 7, i em semblen pocs per a l’extensió d’est, ncara que bé és cert que la histària transcorre durant 7 dies sent cada capítol un dia. Aquests s’inicien amb el plantejament del problema de Diómedes que abasta poc i continua amb la série de successos i fets tots aquests, inclouen una grandíssima intriga i poden presumir de ser molt entretinguts fins a portarte a un final molt satisfactori des del meu punt de vista.

L ‘autor Joaqu entretinguts fins a portarte a un final molt satisfactori des del meu punt de vista. L’autor Joaquim Rosell s’expressa en aquesta novel•la 13/01/2011 mitjançant un llenguatge senzill directe, generalment n 1 u persona; pot ser perqué tots entenguem ben la novel•la; a més d’afegir-ne gran quantitat de diàlegs per a donar-nos certa sensació de proximitat per a endinsar-nos mes en la história encara que també es veritat és que usa moltes paraules que són prôpies d’aqueixa ¿poca, pot ser per a demostrar-nos el seu gran nivell léxic.

El Ilibre en si és un Ilibre interessant i ben entretingut que aconsegueix una barreja molt sucosa basada en ajuntar la cultura romana i grega a força d’uns personatges veritablement reals i meravellosos, a més del ritme que sorgeix en la histària n estar narrada solament en set dies i la veritat és que ha aconseguit que possiblement haja sigut la lectura d’un dels Ilibres que mes m’ha agradat i il•lusionat Ilegir.

Per ultim haig de dir que recomanaria aquest Ilibre a la gent que vulga enriquir-se de cultura grega i romana i a la qual li fascine el drama la intriga que, predomina en aquest fabulós Ilibre. En conclusió el poeta barreja la histôria amb uns personatges totalment reals un gran ritme, que aconsegueixen fer una novel•la plena de misteri i una trama tant sorprenent que t’enganxarà fàcilment. 31_1f3