Modernisme

Modernisme gy Gcmape E’ORbpR 15, 2011 2 pagos El Modernisme va ser un moviment cultural produit a Occident a la fi del segle XIX i al començament del segle XX. El modernisme es coneix a d’altres pai±os com a Art Nouveau (a França i a Bélgica), Modern Style (a Anglaterra),Tiffany (a EUA)JugendstiI ( a Alemanya), Sezessionstil o Wiener Sezession (a Àustria), Style 1900, Style Noville, Florale, Stile Liberty (a Itàlia).

En art, tot i que a Catalunya té un sentit molt més ampli (vegeu modernisme català), va tenir incidencia sobretot en liarquitectura i les arts decoratives. Si bé existeix certa relació que els fa reconeixibles com a part del mateix corrent, en cada país el seu desenvolupament es va expressar amb caracter[stiques distintives. Les característiques ue —en eneral— ermeten reconàixer l’Art Nouveau decoratiu p ora to View nut*ge Swipe page • La inspiració en la natural perà amb pre • Cús de la linia cor confonen amb l’Art Nouveau. lements d’origen o, que alguns • Hi ha també una tendància a la estilització dels motius, sent menys freqüent la representació estrictament realista d’aquests. Una for orta tendància a l’ús d’imatges femenines, les quals es mostren en actituds delicades i gràclls, amb un aprofitament generós de les ones en els cabells i els plecs de les vestimentes. • una actitud tendent a la sensualitat i al complanyiment dels sentits, amb una picada d’ullet cap a l’eràtic en alguns casos. ?? La Ilibertat en l’ús de motius de tipus exàtic, siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració en diferents cultures Ilunyanes o antigues (Japó,antic Egipte, la cultura clàssica grecoromana). • Caplicació envolupant del motiu prenent alguna de les aracteristiques anteriorment esmentades en contraposició amb les característiques habituals de I’objecte a decorar.

Aix? es pot observar en l’aplicació en el mobiliari, en arquitectura, en els cartells o posters promocionals o en objectes d’ús quotidl? on «element destacat de tipus orgànic embolica o s’uneix amb l’objecte que decora. Escriptors modernistes En catal? • Prudenci Bertrana • Jaume Brossa • Raimon Casellas • Víctor Catal? • Miquel Llor • Joan Maragall • Apelales Mestres • Narcis Oller • Joan Puig i Ferreter • Santiago Rusiñol • Joaquim Ruyra