Manufacturas cañamas

Manufacturas cañamas gy siluermo I ACk’a6pR 03, 2010 _3 pagos [pic] Silvestre Moreno del Alamo[l] MANUFACTURAS CAÑAMÁS SA ELS ORIGENS I. ELS SANFELIU, PARELLA EMPRENDEDORA Sense cap dubte, al pable, qui més i qui menys, tant a Canyamars com a Dosrius, tenia amics o familiars treballant en aquesta fábrica entre les décades dels SO i els 80, ja fos a les plantes de Mataró, de Canyamars, de Vilalba Sasserra o de Burgos.

Aixà vol dir que, col•lectivament, l’impacte va ser molt gran i va produir tot un seguit d’experiêncies vitals —seguretat social, utures pensions, capacitat economica er dinamitzar el municipi, costums, tradicions, parelles dins i de fora el socials molt crucials Els responsables d’aq , conéixer les seves ora n mistats relacions cial van ser un home una dona, una parella nouvinguda de Mataró, en Antoni Sanfeliu Aymar i na Catalina Vila i Picó que va valer arrelar-se al poble; una parella que va voler dinamitzar una de les activitats amb més transcendencia de les que es podien fer a Dosrius — el temps ho ha demostrat—: la fabrica per tots coneguda com La Tortuga. Al final dels anys 40, la Sra.

Catalina s’inicia en el camp de la confecció en un petit talleret denominat Catalina Vila Picó. La denominació es manté fins al 1956, qua Swipe to vlew next page quan es constitueix Manufactures Cañamás, SA. El 1957 compren Manufactures Pérez Caldeiro (MAPECAL), de Mataró, i comença el creixement de la societat en unió d’un important captalista de l’aristocràcia catalana, cosa que va fer possible tot el procés d’extensió. El Sr. Sanfeliu era fill d’industrials del sector têxtil molt arrelats a Mataró. El seu pare Antoni Sanfeliu Gasol, de Manufactures Gasol, els dels famosos mitjons Gasol, era I’amo d’una empresa molt implantada que encara hl funciona.

Antonio Sanfeliu i Aymar va néixer el 1912 va morir el 1987, i la seva parella, Catalina Vila i Picó, va néixer el 1915 va morir el 2003. Es varen casar el 21 de novembre de 1934 i no van tenir fills. Tots dos van acabar marxant per motius de salut de Canyamars a la veina Argentona, prop de Burriac, on van morir deixant una bona empremta i molts i molts amics. L’estat de les relacions familiars va permetre la posada en marxa ‘una iniciativa personal, allunyada dels pares, que, després, es convertiria en un empori textil amb unes de les marques i productes més prestigiosos i punyents del sector d’arreu del país. Són quatre industries productives que apleguaven prop de 400 persones, la qual cosa ens dóna una bona idea del potencial de [‘época de l’esmentada empresa.

Diuen aquells que coneixien la parella —opinió de molts vilatants consultats— [i]que tots dos es feien aquells que coneixien la parella —opinió de molts vilatants consultats— [i]que tots dos es feien estimar, que eren uns més la localitat i que no tenien un no per a ningú. Acompanyaven, donaven suport, hi eren al costat dels malalts, participaven en les festes i actes religiosos i moltes activitats socials, arrelant-se, sentint-se com la resta de la població. Eren forans, perb sentien la vitalitat de poble, exercien la ciutadania com qualsevol altre i tenien energies per promoure iniciatives; potser aquesta seria l’esséncia del bon veinatge que ara sembla manca al poble.

Les persones entrevistades coincideixen en qué no s’ha fet el reconeixement per part del poble a la tasca feta per aquesta arella. No consta cap intervenció institucional o social o proposta que els tingui en compte, cosa que caldria reparar pel bé de la nostra histària. [1] Antropàleg social i cultural [i] [ii] Recollits de la «Recerca de Manufactures Cañamas», estudi de camp fins al setembre 2010, fetes unes 10 entrevistes a persones relacionades directa i indirectament amb La Tortuga Dades peu de foto: [PiC] La parella Antoni i Catalina fem un acte de comiat d’un treballador a un restaurant de Canyamars. Foto cedida pe Mi Dolores Abadias pomar 31_1f3